جشنواره سرزمین نور می تواند در تربیت کادر هنری آینده نقش ایفا کند

سردار ادیبی:

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور گفت: جشنواره سرزمین نور می تواند در تولید آثاری

که مردم بتوانند از طریق آن با فرهنگ و ارزش های ارزشمند شهدا و دفاع مقدس
آشنا شوند نقش موثری داشته باشد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی در گفتگویی گفت: میزان رشد زائر در مناطق
عملیاتی طی سال های گذشته نشان دهنده اثر راهیان نور بر افکار, رفتار و
فرهنگ عمومی جامعه ما بوده است.

وی خاطرنشان کرد: راهیان نور مشخص است که به عنوان مرکزی برای نشر فرهنگ دفاع مقدس و فرهنگ ایرانی اسلامی به
درستی عمل کرده است که هم در گسترش مناطق عملیاتی و حضور گسترده مردم در
نقاط مختلف و هم در گسترش جمعیت نشان گر استقبال مردم و مورد پسند بودن این
فرهنگ توسط مردم ما بوده است.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور در ادامه در مورد برگزاری جشنواره ره آورد سرزمین نور بیان داشت: جشنواره از لحاظ
تولید آثار هنری برای ماندگار کردن فرهنگ دفاع مقدس نقش خودش را ایفا می کند که هر چقدر ما به موضوعات هنری و پرداختن به ماهیت دفاع مقدس و ارزشهای نهفته در دفاع مقدس بپردازیم و از طریق هنر بتوانیم آن را منتقل کنیم
این مفاهیم نیز موفق تر و ماندگارتر می شود و جشنواره ره آورد سرزمین نور هم می تواند در تربیت کادر هنری آینده نقش ایفا کند و هم در تولید آثاری که مردم بتوانند از طریق آن با فرهنگ و ارزش های ارزشمند شهدا و دفاع مقدس آشنا شوند و این کار در حال پرورش یافتن است و انشاالله رشد مناسب تری نیز پیدا کند.

 

ارسال نظر